Контакти

Сдружение с нестопанска цел „Места инициативна група-Исперих“
Гр. Исперих – 7400
Ул. „Васил Левски“ № 99 (офис 2)
Тел: 08431 46-51
Факс: 08431 36-35
e-mail: migisperih@abv.bg

Емилия Германова – изпълнителен директор – 0888 15 33 00
Гинка Георгиева – експерт по СВОМР – 0885 77 11 91
Ростислав Величков Енчев-технически асистент-0885 11 88 85
Петър Петров Цанков – счетоводител – 0899 91 50 26

МИГ Исперих