Мярка 6.4

Условия за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.738 МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – трети краен срок

Актуализирана Обява за прием 738-6.4

Актуализирани Условия за кандидатстване 738-6.4

Документи за изпълнение

Документи за информация

Документи за попълване

Условия за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.738 МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – втори краен срок

Актуализирана Обява за прием 738-6.4

Актуализирани Условия за кандидатстване 738-6.4

Документи за изпълнение

Документи за информация

Документи за попълване

Условия за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.738 МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – първи краен срок

Документи за изпълнение

Документи за информация

Документи за попълване

Обява за прием 738-6.4

Условия за кандидатстване 738-6.4

Условия за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.594 МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – втори краен срок

Обява за прием 594-6.4 – срок 2

Условия за кандидатстване 594-6.4 – срок 2

Документи за попълване 594-6.4 – срок 2

Документи за изпълнение 594-6.4 – срок 2

Документи за информация 594-6.4 – срок 2

Условия за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.594 МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Обява за прием 594-6.4

Условия за кандидатстване 594-6.4

Документи за попълване

Документи за изпълнение

Документи за информация

***

Условия за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.479 МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Актуализирана обява за прием 479-6.4

Актуализирани Условия за кандидатстване 479-6.4

Документи за изпълнение

Документи за информация

Документи за попълване

***

Мярка 6.4 изменена с Допълнително споразумение РД-50-186 от 14.09.2020г.

Заповед № 03-РД 1849 за одобрение на процедура

Условия за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.296 – МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – 02.09.2020г.

Въпроси и отговори мярка 6.4 към 12.09.2019

Въпроси и отговори мярка 6.4 към 03.09.2019

Документи за изпълнение

Документи за информация

Документи за попълване

Обява за прием по мярка 6.4

Условия за кандидатстване по мярка 6.4

Мярка 6.4

Списък с номера на МИГ от сайта на ДФЗ

МИГ Исперих