Конференция 2019г.

На 19.12.2019г. в заседателна зала на Община Исперих се проведе информационна конференция на тема „“СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ – ЗА ИНТЕГРИРАНО, УСТОЙЧИВО И ВКЛЮЧВАЩО МЕСТНО РАЗВИТИЕ“.

МИГ Исперих