ОПРЧР

ПроцедураBG05M9OP001-1.089- МИГ Исперих – ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“

Обява за прием 089 – м. ОПРЧР 1

ПроцедураBG05M9OP001-1.056- МИГ Исперих – ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“

Обява за прием 056 -м. ОПРЧР 1

ПроцедураBG05M9OP001-1.035- МИГ Исперих – ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“

Обява за прием 035- м. ОПРЧР 1

ПроцедураBG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих- ОПРЧР2 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“

Обява за прием 033 – м. ОПРЧР 2 – втори срок

ПроцедураBG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих- ОПРЧР2 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“

Обява за прием 033 – м. ОПРЧР 2 – първи срок

МИГ Исперих