Обучение на 07-08.12.2019г.

На 7 и 8 декември 2019г. в обучителната зала на МИГ Исперих се проведе обучение на тема „Подготовка на проекти и кандидатстване по мерки 21 и 7.4 от СВОМР на МИГ Исперих“ представители на местни нестопански организации и Читалища от територията на МИГ Исперих

МИГ Исперих