Празник на МИГ-Исперих

На 22 и 23 май 2018 година в град Исперих бе проведен Празник на МИГ „Исперих – отворени пространства“, който бе насочени към повишаване информираността, интереса и участието на местната общност в предстоящи проекти, свързани с устойчиво развитие на Общността.

На 19.10.2017г. пред сградата на НЧ „Съзнание 1891г.“ гр. Исперих се проведе първия „Празник на МИГ-Исперих“, посветен на МИГ и партньорите от територията – Община Исперих, основните училища и местните гимназии. Те представиха успешни проекти и резултатите от тях.

МИГ Исперих