Обучение на 25-26.10.2017г.

На 25-26.10.2017г. се проведе обучение в сградата на НЧ „Съзнание 1891“ на тема: „Подготовка и управление на проекти по мерки от стратегията за публични бенефициенти“.

МИГ Исперих