Идеен проект към мярка 21

Идеен проект към мярка 21

МИГ Исперих