Годишни отчети и доклади

Годишен доклад подмярка 19.2 за 2023г.

Годишен доклад подмярка 19.4 за 2023г.

Годишен доклад подмярка 19.2 за 2022г.

Годишен доклад подмярка 19.4 за 2022г.

Годишен финансов отчет за 2021г.

Годишен доклад подмярка 19.2 за 2021г.

Годишен доклад подмярка 19.4 за 2021г.

Годишен финансов отчет за 2020г.

Годишен доклад подмярка19.2 за 2020г.

Годишен доклад подмярка 19.4 за 2020г.

Годишен финансов отчет за 2019г.

Годишен доклад подмярка19.2 за 2019г.

Годишен доклад по мярка 19.4 за 2019г.

Годишен финансов отчет за 2018г.

Годишен доклад по подмярка19.2 за 2018г.

Годишен доклад по мярка 19.4 за 2018г.

Годишен финансов отчет за 2017г.

Годишен финансов отчет за 2016г.

Годишен финансов отчет за 2015г.

Годишен финансов отчет за 2014г.

Годишен финансов отчет за 2013г.

Годишен финансов отчет за 2012г.

Годишен финансов отчет за 2011г.

Годишен доклад по мярка 19.4 за 2017г.

Годишен доклад за 2016г.

Годишен доклад за 2015г.

Годишен доклад за 2014г.

Годишен доклад за 2013г.

Годишен доклад за 2012г.

Годишен доклад за 2011г.

МИГ Исперих