Профил на купувача

  1. Вътрешни правила за възлагане на ОП.
  2. Договори за услуги по подмярка 19.4.
  3. Договори за услуги по подмярка 19.1.
  4. Граждански договори.
  • Регистър на ОП
  • 10.01.2017 | Регистър_списъци 2016 г. по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 7 от Наредба 22 от 14.12.2016 г.
  • (час на качване на документите)

МИГ Исперих