Данни за контакт

Сдружение с нестопанска цел „Места инициативна група-Исперих“
Гр. Исперих – 7400
Ул. „Васил Левски“ № 99 (офис 2)
тел/Факс: 08431 36-35,0885 77 11 91 ,0886 90 97 14
e-mail: migisperih@abv.bg

Ростислав Енчев – изпълнителен директор
Гинка Георгиева – експерт по СВОМР
Айджан Бейтула – технически асистент
Петър Цанков – счетоводител

Работно време
Делничен ден от 8.30ч. до 17.30ч.
Почивни дни: събота и неделя

МИГ Исперих