Данни за контакт

Сдружение с нестопанска цел „Места инициативна група-Исперих“
Гр. Исперих – 7400
Ул. „Васил Левски“ № 99 (офис 2)
тел/Факс: 08431 36-35
e-mail: migisperih@abv.bg

Айджан Бейтула – изпълнителен директор – 0886 90 97 14
Гинка Георгиева – експерт по СВОМР – 0885 77 11 91
Ростислав Енчев – технически асистент – 0885 11 88 85
Петър Цанков – счетоводител – 0899 91 50 26

Работно време
Делничен ден от 8.30ч. до 17.30ч.
Почивни дни: събота и неделя

МИГ Исперих