Мярка 21

Обява за прием 21 – 578

Условия за кандидатстване 21 – 578

Документи за изпълнение – 578

Документи за информация – 578

Документи за попълване – 578

***

Актуализирана Обява за прием м.21 -30.08.2021

Актуализирани Условия за кандидатстване м.21

***

Актуализирана Обява за прием 21 – 03.06.2021

***

Актуализирани Условия за кандидатстване м.21- 415-15.03.2021г.

Актуализирана Обява за прием 21 – 15.03.2021г.

***

Актуализирана Обява за прием 21

Актуализирани Условия за кандидатстване м.21-процедура 415

Второ актуализиране на Условия за кандидатстване по мярка 21

Второ актуализиране на обява за прием по мярка 21

Актуализирани Документи за изпълнение по мярка 21

Актуализирана Обява за прием по мярка 21

Актуализирани Условия за кандидатстване мярка 21

Документи за изпълнение

Документи за информация

Документи за попълване

Обява за прием

Условия за кандидатстване

Мярка 21

Списък с номера на МИГ от сайта на ДФЗ

МИГ Исперих