2021

Процедура № BG06RDNP001-19.540-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”

Заповед 22 от 21.09.2021

Оценителен доклад

Списък недопустими

Списък одобрени

Списък отхвърлени

Процедура № BG06RDNP001-19.459-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” – втора оценка

Заповед-28-КППП

Коригиран оценителен доклад

Списък недопуснати до ТФО

Списък одобрени проекти

Списък отхвърлени проекти

Процедура BG06RDNP001-19.479 – МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Заповед-26

Оценителен доклад

Списък одобрени проекти за финансиране

Списък отхвърлени проекти АСД

Списък отхвърлени проекти

Процедура BG16RFOP002-2.0 98 МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП

Заповед-21

Заповед-24

Оценителен доклад

Списък одобрени проекти

Процедура BG06RDNP001-19.415 МИГ-Исперих Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“ – трети срок за кандидатстване

Заповед 19

Оценителен доклад 21

Списък предложени за финансиране

Списък недопустими

Процедура BG06RDNP001-19.415 МИГ-Исперих Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“ – втори срок за кандидатстване

Заповед 12 от 13.04.2021

Оценителен доклад 21

Списък за финансиране

Списък недопуснати до ТФО

Процедура BG06RDNP001-19.495-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”

Списък проекти за финансиране

Списък отхвърлени проекти АСД

Заповед КППП 11- 01.04.2021г.

Оценителен доклад

Процедура BG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих- Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” – втори краен срок

Списък проекти за финансиране

Списък отхвърлени проекти АСД

Заповед-07-КППП

Оценителен доклад 14.04.2021

Процедура BG06RDNP001-19.477 мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“

Списък одобрени проекти

Оценителен доклад – процедура 477

Заповед КППП 01-03.01.2021

Процедура BG06RDNP001-19.415 МИГ-Исперих Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“ – първи срок за кандидатстване

Оценителен доклад – процедура 415

Заповед КППП 02-03.01.2021

Списък одобрени проекти

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *