2021

Процедура BG06RDNP001-19.415 МИГ-Исперих Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“ – втори срок за кандидатстване

Заповед 12 от 13.04.2021

Оценителен доклад 21

Списък за финансиране

Списък недопуснати до ТФО

Процедура BG06RDNP001-19.495-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”

Списък проекти за финансиране

Списък отхвърлени проекти АСД

Заповед КППП 11- 01.04.2021г.

Оценителен доклад

Процедура BG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих- Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” – втори краен срок

Списък проекти за финансиране

Списък отхвърлени проекти АСД

Заповед-07-КППП

Оценителен доклад 14.04.2021

Процедура BG06RDNP001-19.477 мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“

Списък одобрени проекти

Оценителен доклад – процедура 477

Заповед КППП 01-03.01.2021

Процедура BG06RDNP001-19.415 МИГ-Исперих Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“ – първи срок за кандидатстване

Оценителен доклад – процедура 415

Заповед КППП 02-03.01.2021

Списък одобрени проекти

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *