КПП 2024

Процедура BG06RDNP001-19.737 – МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства – трети краен срок

Заповед -05-КППП

Оценителен доклад – 737-3

Списък отхвърлени проекти АСД

Списък отхвърлени проекти

Списък проекти за финансиране

Процедура BG06RDNP001-19.737 – МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства – втори краен срок

Заповед-02-КППП

Оценителен доклад – 738

Списък отхвърлени проекти АСД

Списък отхвърлени проекти

Списък проекти за финансиране

Процедура № BG06RDNP001-19.738 – МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – трети краен срок

Оценителен доклад – 738

Заповед-03-КППП

Списък отхвърлени проекти АСД

Списък отхвърлени проекти

Списък проекти за финансиране

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *