Празник на МИГ Исперих 2021г.

Празник на МИГ – Исперих „ИСПЕРИХ – ОТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА”

СНЦ „МИГ – Исперих” организира традиционен „Празник на МИГ – „Исперих – отворени пространства“ за популяризиране на Стратегията за ВОМР и Местната инициативна група. Празникът беше насочен към повишаване информираността, интереса и участието на местната общност в предстоящи проекти, допринасящи за развитието на територията и включваше събития в рамкита на два дни – обществен форум и празник на открито.
На 26 май 2021г. беше проведен форум на тема „Младите хора – възможности за реализацията и задържането им на територията на МИГ – Исперих“, в който участие взеха председателят на Общински съвет – Исперих, общински съветници и служители в общинската администрация; общественици; представители на неправителствени организации и местни институции в общината, както и средношколци от двете гимназии в града.
Форумът беше открит от адв. Даниел Димитров, председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Исперих”. Водещата тема в изложението му бе свързана с политиката за развитие на младите хора. Лекторите д-р Диана Бебенова и Юлиян Данаилов представиха възможностите за реализация на младежите с подкрепата на различни програми за финансиране. ПГСС „Хан Аспарух“ и ПГ „Васил Левски“ споделиха своя опит в работата по европейски проекти. Г-н Драгомир Нанов от Дирекция „Бюро по труда“ изрази ангажираността на институцията към младежите от общината. Представители на Общинска администрация Исперих и НЧ „Рома-Вазово-2007“ запознаха участниците във форума с проекти, които са реализирани и с проектни предложения, които предстои да бъдат изпълнени с финансиране от бюджета на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Исперих.
На 27 май 2021г. на площада пред НЧ „Съзнание 1891“ в гр. Исперих бе проведен празник на открито. Адв. Даниел Димитров, председател на УС на СНЦ „МИГ – Исперих”, представи организацията и изказа благодарност за подкрепата, която Сдружението получава от общността. Кметът на община Исперих поднесе на адв. Димитров Плакет „ПАРТНЬОР НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ“ и Почетна грамота за ефективно сътрудничество по реализиране на проекти със значим принос за местната общност. Инж. Белгин Шукри изрази своята признателност към членовете и екипа на СНЦ „МИГ – Исперих“ за приноса им в развитието на общината. Той представи проектите, чиято реализация предстои, с финансиране от Стратегията на Местната инициативна група.
С много забавни игри и веселие, песни, танци, изненади и специални ефекти премина празника на открито. Програмата включваше изпълнения на самодейци от НЧ „Съзнание 1891“ в гр. Исперих и на художествени групи от Разград и Русе.
Участниците в празника имаха възможност да дегустират продукти, произведени от местни фирми. На специален щанд бяха изложени продукти на „Агротайм“ ЕООД гр. Исперих, „ХКК“ АД гр. Исперих, ЕТ „Зейти Мехмед“ с. Печеница, ЕТ „Айдемо – Гюлшен Ехлиман“ гр. Исперих, „Мерлин 79“ ЕООД с. Делчево, „Мегагруп Абтишеви“ ЕООД гр. Исперих и „Джеферови“ ЕООД с. Драгомъж.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *