Идеен проект към мярка 7.4

Идеен проект към мярка 7.4

МИГ Исперих