ПРСР

Процедура BG06RDNP001-19.738 – МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – първи краен срок – 10.03.2023г.

Обява за прием 738-6.4

Процедура BG06RDNP001-19.737-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – първи краен срок

Обява за прием 4.1 – 737

Процедура BG06RDNP001-19.578 МИГ-Исперих Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ – Исперих“

Актуализирана Обява м.21 – 27.09.2022г.

***
Процедура BG06RDNP001-19.578 МИГ-Исперих Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ – Исперих“ – втори краен срок

3-578-Актуализирана-Обява 21 18.04-11.07.2022г.

2-578-Актуализирана-Обява 21 18.04-27.06.2022г.

1-578-Обява-за-прием-21 18.04-20.05.2022г.

***

BG06RDNP001-19.6 28 – МИГ Исперих – Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства“

Обява за прием 1.3- 628

***

Процедура BG06RDNP001-19.578 МИГ-Исперих Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ – Исперих“

Обява за прием 21 – 578

***

Актуализирани условия за кандидатстване и обява по процедура № BG06RDNP001-19.540-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към 11.08.2021г.

Актуализирана Обява за прием 4.1- 540 – 11.08.2021г.

***

Актуализирана Обява за прием 21 -30.08.2021

Процедура BG06RDNP001-19.415 МИГ-Исперих Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ – Исперих“- трети краен срок

Актуализирана Обява за прием 21 – 03.06.2021

Процедура BG06RDNP001-19.416 МИГ Исперих – Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства“

Актуализирана Обява за прием 1.3- 416

Процедура BG06RDNP001-19.416 МИГ Исперих – Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства“

Обява за прием 1.3- 416

Процедура BG06RDNP001-19.495-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Обява за прием 4.1- 495

Актуализирана Обява за прием 7.4 -втори срок

Процедура BG06RDNP001-19.415 МИГ-Исперих Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ – Исперих“- втори краен срок

Второ актуализиране Обява за прием 21

Процедура BG06RDNP001-19.415 МИГ-Исперих Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ – Исперих“- втори краен срок

Актуализирана Обява за прием 21

Процедура BG06RDNP001-19.459-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Обява за прием 4.1- 459

Процедура BG06RDNP001-19.415 МИГ-Исперих Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ – Исперих“- първи краен срок

Обява за прием 21

Процедура BG06RDNP001-19.406-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“- 18.05.2020г.

Обява за прием 4.1

Процедура BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих- Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура”- 31.03.2020г.

Обява за прием 7.4

Процедура BG06RDNP001-19.388 МИГ Исперих – ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ – 18.03.2020г.

Обява за прием 4.2

Процедура BG06RDNP001-19.342-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 19.12.2019г.

Обява за прием 342 – м. 4.1

Процедура BG06RDNP001-19.296 – МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – 02.09.2019г.

Обява за прием 296 – м. 6.4

ПроцедураBG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” – 05.08.2019г.

Обява за прием 239 – м. 4.1 – втори срок

ПроцедураBG06RDNP001-19.267- МИГ Исперих – ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ – 05.07.2019г.

Актуализирана Обява за прием 267 -м. 4.2

ПроцедураBG06RDNP001-19.267- МИГ Исперих – ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ – 15.05.2019г.

Обява за прием 267 – м. 4.2

ПроцедураBG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”- 01.03.2019г.

Обява за прием 239 – м. 4.1 – първи срок

МИГ Исперих