ПРСР

ПроцедураBG06RDNP001-19.342-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

Обява за прием 342 – м. 4.1

Процедура BG06RDNP001-19.296 – МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Обява за прием 296 – м. 6.4

ПроцедураBG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”

Обява за прием 239 – м. 4.1 – втори срок

ПроцедураBG06RDNP001-19.267- МИГ Исперих – ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“

Актуализирана Обява за прием 267 -м. 4.2

ПроцедураBG06RDNP001-19.267- МИГ Исперих – ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“

Обява за прием 267 – м. 4.2

ПроцедураBG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”

Обява за прием 239 – м. 4.1 – първи срок

МИГ Исперих