2022

Процедура № BG06RDNP001-19.603-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” – първи краен срок

Заповед 08

Оценителен доклад

Списък одобрени проекти

Списък отхвърлени проекти

списък отхвърлени проекти АСД

Процедура BG06RDNP001-19.594 – МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Заповед 6-01.04.2022г.

Оценителен доклад 6.4

списък отхвърлени проекти АСД

списък отхвърлени проекти

списък проекти за финансиране

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *