2022

Процедура № BG06RDNP001-19.631 МИГ Исперих- Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура”

Заповед 18-30.09.2022г.

Оценителен доклад

Списък недопустими до ТФО

Списък отхвърлени проекти

Списък финансирани проекти

Процедура № BG06RDNP001-19.594 МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – втори краен срок

Заповед 15

Оценителен доклад 6.4

Списък отхвърлени проекти АСД

Списък отхвърлени проекти

Списък проекти за финансиране

Процедура № BG06RDNP001-19.603 – МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства – втори краен срок

Заповед 16

Оценителен доклад 4.1

Списък одобрени проекти

Списък отхвърлени проекти АСД

Списък отхвърлени проекти

Процедура № BG06RDNP001-19.578 – МИГ Исперих Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“ – втори краен срок

Заповед 12

Оценителен доклад 21

Списък проекти за финансиране

Списък отхвърлени проекти АСД

Списък отхвърлени проекти

Процедура № BG06RDNP001-19.603-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” – първи краен срок

Заповед 08

Оценителен доклад

Списък одобрени проекти

Списък отхвърлени проекти

списък отхвърлени проекти АСД

Процедура BG06RDNP001-19.594 – МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Заповед 6-01.04.2022г.

Оценителен доклад 6.4

списък отхвърлени проекти АСД

списък отхвърлени проекти

списък проекти за финансиране

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *