Мярка 4.1

Условия за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.737-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – трети краен срок

Обява за прием 4.1 – 737

Условия за кандидатстване 4.1 – 737

Документи за попълване 4.1 -737

Документи за изпълнение 4.1 – 737 – част 1

Документи за изпълнение 4.1 – 737 – част 2

Условия за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.737-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – втори краен срок

Актуализирана Обява за прием 4.1 – 737

Актуализирана Условия за кандидатстване 4.1 – 737

Документи за изпълнение 4.1 – 737 – част 1

Документи за изпълнение 4.1 – 737 – част 2

Документи за информация 4.1 – 737

Документи за попълване 4.1 -737

Условия за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.737-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – първи краен срок

Документи за изпълнение 4.1 – 737 – част 1

Документи за изпълнение 4.1 – 737 – част 2

Документи за информация 4.1 – 737

Документи за попълване 4.1 -737

Обява за прием 4.1 – 737

Условия за кандидатстване 4.1 – 737

Актуализирани Условия за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.603-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – втори краен срок
Удължаване на срока до 07.09.2022г.

Актуализирана Обява за прием 4.1 – 603

Актуализирани Условия за кандидатстване 4.1 – 603

Условия за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.603-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – втори краен срок

Актуализирана Обява за прием 4.1 – 603

Актуализирани Условия за кандидатстване 4.1 – 603

Документи за изпълнение 4.1 – 603 – част 1

Документи за изпълнение 4.1 – 603 – част 2

Документи за попълване 4.1 – 603

Документи за информация 4.1 – 603

Условия за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.603-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Обява за прием 4.1 – 603

Условия за кандидатстване 4.1 – 603

Документи за изпълнение 4.1 – 603 – част 1

Документи за изпълнение 4.1 – 603 – част 2

Документи за попълване 4.1 – 603

Документи за информация 4.1 – 603

Актуализирани условия за кандидатстване и обява по процедура № BG06RDNP001-19.540-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към 11.08.2021г.

Актуализирана Обява за прием 4.1- 540 – 11.08.2021г.

Актуализирани Условия за кандидатстване м.4.1 -540 – 11.08.2021г.

Условия за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.540-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Обява за прием 4.1- 540

Условия за кандидатстване м.4.1 -540

Документи за изпълнение 4.1 – 540

Документи за попълване 4.1 – 540

Документи за информация 4.1 – 540

***

Условия за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.495-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 01.03.2021г.

Документи за попълване 4.1 – 495

Документи за информация 4.1 – 495

Документи за изпълнение 4.1 – 495

Условия за кандидатстване м.4.1 – 495 (2)

Обява за прием 4.1- 495

*****

Документи за изпълнение 4.1 – 459

Документи за информация 4.1 – 459

Документи за попълване 4.1 – 459

Условия за кандидатстване м.4.1 – 495

Обява за прием 4.1- 459

*****

Актуализирана Обява за прием 4.1- 406

Актуализирани Условия за кандидатстване м.4.1 процедура 406

Актуализирани Документи за попълване 4.1- 08.06.2020г.

Условия за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.406-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 18.05.2020г.

Условия за кандидатстване 4.1

Документи за информация 4.1

Документи за попълване 4.1

Документи за изпълнение 4.1

Обява за прием 4.1

Условия за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.342-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 19.12.2019г.

Документи за изпълнение 4.1

Условия за кандидатстване 4.1

Документи за информация 4.1

Документи за попълване 4.1

Обява за прием 4.1

Актуализирани условия за кандидастване по процедура BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” втори прием – 05.08.2019г.

Актуализирана Обява за прием 4.1 – втори прием

Актуализирани Документи за изпълнение 4.1 – втори прием

Актуализирани Документи за информация 4.1 – втори прием

Актуализирани Документи за попълване 4.1 – втори прием

Актуализирани Условия за кандидатстване 4.1 – втори прием

Условия за кандидастване по процедура BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” първи прием – 01.03.2019г.

Документи за изпълнение 4.1

Документи за информация 4.1

Документи за попълване 4.1

Обява за прием 4.1

Условия за кандидатстване 4.1

Мярка 4.1

Списък с номера на МИГ от сайта на ДФЗ

МИГ Исперих