Мярка 4.1

Документи за изпълнение 4.1 – 459

Документи за информация 4.1 – 459

Документи за попълване 4.1 – 459

Условия за кандидатстване м.4.1 – 459

Обява за прием 4.1- 459

*****

Актуализирана Обява за прием 4.1- 406

Актуализирани Условия за кандидатстване м.4.1 процедура 406

Актуализирани Документи за попълване 4.1- 08.06.2020г.

Условия за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.406-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 18.05.2020г.

Условия за кандидатстване 4.1

Документи за информация 4.1

Документи за попълване 4.1

Документи за изпълнение 4.1

Обява за прием 4.1

Условия за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.342-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 19.12.2019г.

Документи за изпълнение 4.1

Условия за кандидатстване 4.1

Документи за информация 4.1

Документи за попълване 4.1

Обява за прием 4.1

Актуализирани условия за кандидастване по процедура BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” втори прием – 05.08.2019г.

Актуализирана Обява за прием 4.1 – втори прием

Актуализирани Документи за изпълнение 4.1 – втори прием

Актуализирани Документи за информация 4.1 – втори прием

Актуализирани Документи за попълване 4.1 – втори прием

Актуализирани Условия за кандидатстване 4.1 – втори прием

Условия за кандидастване по процедура BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” първи прием – 01.03.2019г.

Документи за изпълнение 4.1

Документи за информация 4.1

Документи за попълване 4.1

Обява за прием 4.1

Условия за кандидатстване 4.1

Мярка 4.1

Списък с номера на МИГ от сайта на ДФЗ

МИГ Исперих