Информационна среща 28.02.2017г.

Покана 28.02.2017

На 28.02.2017г. в заседателната зала на Община Исперих се проведе информационна среща, която бяха представени мерките 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, свързаната с тях инфраструктура“ и 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“.
В събитието взеха участие представители на местна власт, нестопански сектор, образованието и културата.

МИГ Исперих