Информационна среща 16.03.2017г.

Покана 16.03.2017

На 16.03.2017г. в зала № 1 на НЧ „Съзнание 1891“ гр. Исперих се проведе информационна среща, на което бяха представени мерките: 1.3. „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства“; 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“; 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопанска продукция“; 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“; ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“.
В събитието взеха участие представители на местния бизнес и земеделски производители.

МИГ Исперих