Обучение на 17-18.11.2017г.

На 17-18.11.2017г. се проведе обучение в офиса на МИГ Исперих на тема: „Подготовка и управление на проекти по мерки от стратегията за частни бенефициенти“.

МИГ Исперих