Посещения и резултати от проверки

Таблица с график за посещения и резултати  от проверка на място – оценка на риска

МИГ Исперих