Всички публикации от Роско Енчев

2023 КППП

Процедура № BG06RDNP001-19.738 – МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – втори краен срок

Заповед КППП 13 – 11.08.2023г.

Оценителен доклад

Списък недопуснати проекти до ТФО

Списък одобрени

Списък отхвърлени

Процедура № BG06RDNP001-19.740 МИГ Исперих- Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура”

Заповед 10 – 03.07.2023г.

Оценителен доклад

Списък отхвърлени проекти АСД

Списък отхвърлени проекти

Списък проекти за финансиране

Процедура № BG06RDNP001-19.738 – МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – първи краен срок

Заповед 8 11.04.2023

Оценителен доклад

Списък недопуснати проекти до ТФО

Списък одобрени

Списък отхвърлени

Оценка по процедура BG06RDNP001-19.737 – МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства – първи краен срок

Заповед 07 30.03.2023

Оценителен доклад 05.05.2023

Списък отхвърлени проекти АСД

Списък одобрени проекти

Списък отхвърлени проекти

Втора оценка по процедура BG06RDNP001-19.479 – МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Заповед 3-27.02.2023г.

Оценителен доклад 22.03.2023г.

Списък недопустими ТФО

Списък отхвърлени

Списък финансиране

ИГ 2023

Актуализиран индикативен график – 29.08.2023г.

Актуализиран индикативен график – 05.07.2023г.

Актуализиран индикативен график – 17.05.2023г.

Актуализиран индикативен график – 08.03.2023г.

Актуализиран индикативен график – 24.01.2023г.

Индикативен график за 2023г.

2023

Протокол УС 14.09.2023г.

Протокол УС 29.08.2023г.

Списък УС_21.08.2023г.

Протокол УС 11.08.2023г.

Протокол УС 07.08.2023г.

Протокол УС 03.08.2023г.

Протокол УС 02.08.2023г.

Протокол УС 01.08.2023г.

Протокол УС 31.07.2023г.

Протокол УС 05.07.2023г.

Протокол УС 30.06.2023г.

Протокол УС 23.06.2023г.

Протокол УС 18.06.2023г.

Протокол УС 29.05.2023г.

Протокол УС 22.05.2023г.

Протокол УС 17.05.2023г.

Протокол УС 15.05.2023г.

Протокол УС 11.05.2023г.

Протокол УС 05.05.2023г.-4.1

Протокол УС 05.05.2023г.

Списък за декларация 6 2023г.

Протокол УС 19.04.2023г.

Протокол УС 11.04.2023г.

Протокол УС 10.04.2023г.

Протокол УС 06.04.2023г.

Протокол УС 05.04.2023г.

Протокол УС 04.04.2023г.

Протокол УС 03.04.2023г.

Протокол УС 31.03.2023г.

Протокол УС 30.03.2023г.

Протокол УС 29.03.2023г.

Протокол УС 22.03.2023г.

Протокол УС 08.03.2023г.

Протокол УС 08.03.2023г.

Протокол УС 07.03.2023г.

Протокол УС 06.03.2023г.

Протокол УС 02.03.2023г.

Протокол УС 28.02.2023г.

Протокол УС 27.02.2023г.

Протокол УС 26.02.2023г.

Протокол УС 16.02.2023г.

Протокол УС 13.02.2023г.

Протокол УС 06.02.2023г.

Протокол УС 01.02.2023г.

Протокол УС 27.01.2023г.

Протокол УС 24.01.2023г.

Протокол УС 18.01.2023г.

Протокол УС 16.01.2023г.

Протокол УС 11.01.2023г.

ПРАЗНИК НА МИГ ИСПЕРИХ 2022Г.

На 22 юни 2022г. бе проведен традиционния Празник на МИГ – „Исперих – отворени пространства“ на площада пред читалището в гр. Исперих. Събитието имаше за цел да се анимира територията и популяризира Стратегията за ВОМР и МИГ. Празничната програма включваше дегустация на местни продукти; демонстрация на техника „Ебрули“ (рисуване с вода); представяне на обичаи от Танцово студио „Калина Рада“ гр. Разград; изпълнение на танци от Танцов клуб „Ахинора“ гр. Исперих и музикален изпълнител – Крисия.

2022

Процедура № BG06RDNP001-19.631 МИГ Исперих- Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура”

Заповед 18-30.09.2022г.

Оценителен доклад

Списък недопустими до ТФО

Списък отхвърлени проекти

Списък финансирани проекти

Процедура № BG06RDNP001-19.594 МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – втори краен срок

Заповед 15

Оценителен доклад 6.4

Списък отхвърлени проекти АСД

Списък отхвърлени проекти

Списък проекти за финансиране

Процедура № BG06RDNP001-19.603 – МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства – втори краен срок

Заповед 16

Оценителен доклад 4.1

Списък одобрени проекти

Списък отхвърлени проекти АСД

Списък отхвърлени проекти

Процедура № BG06RDNP001-19.578 – МИГ Исперих Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“ – втори краен срок

Заповед 12

Оценителен доклад 21

Списък проекти за финансиране

Списък отхвърлени проекти АСД

Списък отхвърлени проекти

Процедура № BG06RDNP001-19.603-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” – първи краен срок

Заповед 08

Оценителен доклад

Списък одобрени проекти

Списък отхвърлени проекти

списък отхвърлени проекти АСД

Процедура BG06RDNP001-19.594 – МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Заповед 6-01.04.2022г.

Оценителен доклад 6.4

списък отхвърлени проекти АСД

списък отхвърлени проекти

списък проекти за финансиране