Всички публикации от Роско Енчев

Празник на МИГ Исперих 2021г.

Празник на МИГ – Исперих „ИСПЕРИХ – ОТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА”

СНЦ „МИГ – Исперих” организира традиционен „Празник на МИГ – „Исперих – отворени пространства“ за популяризиране на Стратегията за ВОМР и Местната инициативна група. Празникът беше насочен към повишаване информираността, интереса и участието на местната общност в предстоящи проекти, допринасящи за развитието на територията и включваше събития в рамкита на два дни – обществен форум и празник на открито.
На 26 май 2021г. беше проведен форум на тема „Младите хора – възможности за реализацията и задържането им на територията на МИГ – Исперих“, в който участие взеха председателят на Общински съвет – Исперих, общински съветници и служители в общинската администрация; общественици; представители на неправителствени организации и местни институции в общината, както и средношколци от двете гимназии в града.
Форумът беше открит от адв. Даниел Димитров, председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Исперих”. Водещата тема в изложението му бе свързана с политиката за развитие на младите хора. Лекторите д-р Диана Бебенова и Юлиян Данаилов представиха възможностите за реализация на младежите с подкрепата на различни програми за финансиране. ПГСС „Хан Аспарух“ и ПГ „Васил Левски“ споделиха своя опит в работата по европейски проекти. Г-н Драгомир Нанов от Дирекция „Бюро по труда“ изрази ангажираността на институцията към младежите от общината. Представители на Общинска администрация Исперих и НЧ „Рома-Вазово-2007“ запознаха участниците във форума с проекти, които са реализирани и с проектни предложения, които предстои да бъдат изпълнени с финансиране от бюджета на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Исперих.
На 27 май 2021г. на площада пред НЧ „Съзнание 1891“ в гр. Исперих бе проведен празник на открито. Адв. Даниел Димитров, председател на УС на СНЦ „МИГ – Исперих”, представи организацията и изказа благодарност за подкрепата, която Сдружението получава от общността. Кметът на община Исперих поднесе на адв. Димитров Плакет „ПАРТНЬОР НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ“ и Почетна грамота за ефективно сътрудничество по реализиране на проекти със значим принос за местната общност. Инж. Белгин Шукри изрази своята признателност към членовете и екипа на СНЦ „МИГ – Исперих“ за приноса им в развитието на общината. Той представи проектите, чиято реализация предстои, с финансиране от Стратегията на Местната инициативна група.
С много забавни игри и веселие, песни, танци, изненади и специални ефекти премина празника на открито. Програмата включваше изпълнения на самодейци от НЧ „Съзнание 1891“ в гр. Исперих и на художествени групи от Разград и Русе.
Участниците в празника имаха възможност да дегустират продукти, произведени от местни фирми. На специален щанд бяха изложени продукти на „Агротайм“ ЕООД гр. Исперих, „ХКК“ АД гр. Исперих, ЕТ „Зейти Мехмед“ с. Печеница, ЕТ „Айдемо – Гюлшен Ехлиман“ гр. Исперих, „Мерлин 79“ ЕООД с. Делчево, „Мегагруп Абтишеви“ ЕООД гр. Исперих и „Джеферови“ ЕООД с. Драгомъж.

2021

Процедура BG06RDNP001-19.415 МИГ-Исперих Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“ – втори срок за кандидатстване

Заповед 12 от 13.04.2021

Оценителен доклад 21

Списък за финансиране

Списък недопуснати до ТФО

Процедура BG06RDNP001-19.495-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”

Списък проекти за финансиране

Списък отхвърлени проекти АСД

Заповед КППП 11- 01.04.2021г.

Оценителен доклад

Процедура BG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих- Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” – втори краен срок

Списък проекти за финансиране

Списък отхвърлени проекти АСД

Заповед-07-КППП

Оценителен доклад 14.04.2021

Процедура BG06RDNP001-19.477 мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“

Списък одобрени проекти

Оценителен доклад – процедура 477

Заповед КППП 01-03.01.2021

Процедура BG06RDNP001-19.415 МИГ-Исперих Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“ – първи срок за кандидатстване

Оценителен доклад – процедура 415

Заповед КППП 02-03.01.2021

Списък одобрени проекти

2021

Протокол УС 20.08.2021

Протокол УС 11.08.2021

Списък за декларация 6_2021

Протокол УС 19.07.2021

Протокол УС 14.07.2021

Протокол УС 29.06.2021

Протокол УС 03.06.2021

Протокол УС 26.05.2021

Протокол УС 18.05.2021_4.1

Протокол УС 05.05.2021

Протокол УС 08.05.2021

Протокол УС 22.04.2021

Протокол УС 15.04.2021_7.4

Протокол УС 12.04.2021-21

Протокол УС 31.03.2021-4.1

Протокол УС 29.03.2021

Протокол УС 15.03.2021

Протокол УС 05.03.2021

Протокол УС 04.03.2021

Протокол УС 04.03.2021- 7.4

Протокол УС 20.02.2021

Протокол УС 12.02.2021

Протокол УС 01.02.2021

Протокол УС 28.01.2021

Протокол УС 23.01.2021

Протокол УС 20.01.2021

Протокол УС 18.01.2021

Протокол УС 03.01.2021

Протокол УС 02.01.2021