Всички публикации от Роско Енчев

Информационна среща 31.07.2018г.

31.07.2018г. – Провеждане на информационна среща с представители на образованието и нестопанския сектор за популяризиране на Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих и представяне на мерките включени в нея.

2019г. проучване

Доклад за междинна оценка на напредъка в изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ-Исперих за периода 01.11.2016-30.11.2019г.

Доклад Междинна оценка МИГ Исперих

Проучване „Приложими модели на добри практики за социални иновации в европейски селски райони с потенциал за прилагане на територията на МИГ Исперих“.

Доклад проучване – добри практики

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА 31.07.2018Г.

31.07.2018г. – Провеждане на информационна среща с представители на образованието и нестопанския сектор за популяризиране на Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих и представяне на мерките включени в нея.

Обучение на 29-30.03.2019г.

На 29 и 30 март 2019г. в обучителната зала на МИГ Исперих се проведе обучение на тема „Приложима нормативна уредба за прилагане на СВОМР, оценка на проектни предложения, оценка на бизнес план“ за членове на екипа и на колективния върховен орган на МИГ Исперих.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Празник на МИГ Исперих 2019г.

МИГ Исперих проведе празник- “ИСПЕРИХ – ОТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА“. В него взеха участие жители на Община Исперих,
земеделски производители, представители на микро, малкия и среден бизнес, местната власт, образованието, културата
и нестопанския сектор от територията на МИГ Исперих.На 20.05.2019г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Исперих се проведе тематичен форум: „Иновации в селски район – приложими модели за територията на МИГ Исперих, обмен на идеи, добри практики“. На 21.05.2019г. се проведе празник на открито с участието на деца и младежи от училищата на община Исперих, наши и гостуващи художествени състави, гости от гр. Разград и гр. Русе.

2019

Протокол УС 12.12.2019

Протокол УС 03.12.2019

Протокол УС 19.11.2019

Протокол УС 06.11.2019

Протокол УС 25.10.2019

Протокол УС 21.10.2019

Протокол УС 09.10.2019

Протокол УС 16.09.2019

Протокол УС 13.09.2019

Протокол УС 26.08.2019

Списък УС към 21.08.2019

Протокол УС 14.08.2019

Протокол УС 13.08.2019

Протокол УС 09.08.2019

Протокол УС 05.08.2019

Протокол УС 17.07.2019

Протокол УС 03.07.2019

Списък на лицата подписали декларация приложение 6 към чл.24,ал.1,т.8 през 2019г.

Протокол УС 31.05.2019

Протокол УС 29.05.2019

Протокол УС 20.05.2019

Списък УС към 15.05.2019г.

Протокол УС 03.05.2019

Протокол УС 22.04.2019

Протокол УС 15.04.2019

Протокол УС 01.04.2019

Протокол УС 29.03.2019

Протокол УС 25.03.2019

Протокол УС 12.03.2019

Списък УС към 01.03.2019г.

Протокол УС 27.02.2019

Протокол УС 28.01.2019

Протокол УС 17.01.2019