Архив на категория: Без категория

Празник на МИГ Исперих 2019г.

МИГ Исперих проведе празник- “ИСПЕРИХ – ОТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА“. В него взеха участие жители на Община Исперих,
земеделски производители, представители на микро, малкия и среден бизнес, местната власт, образованието, културата
и нестопанския сектор от територията на МИГ Исперих.На 20.05.2019г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Исперих се проведе тематичен форум: „Иновации в селски район – приложими модели за територията на МИГ Исперих, обмен на идеи, добри практики“. На 21.05.2019г. се проведе празник на открито с участието на деца и младежи от училищата на община Исперих, наши и гостуващи художествени състави, гости от гр. Разград и гр. Русе.

2019

Протокол УС 12.12.2019

Протокол УС 03.12.2019

Протокол УС 19.11.2019

Протокол УС 06.11.2019

Протокол УС 25.10.2019

Протокол УС 21.10.2019

Протокол УС 09.10.2019

Протокол УС 16.09.2019

Протокол УС 13.09.2019

Протокол УС 26.08.2019

Списък УС към 21.08.2019

Протокол УС 14.08.2019

Протокол УС 13.08.2019

Протокол УС 09.08.2019

Протокол УС 05.08.2019

Протокол УС 17.07.2019

Протокол УС 03.07.2019

Списък на лицата подписали декларация приложение 6 към чл.24,ал.1,т.8 през 2019г.

Протокол УС 31.05.2019

Протокол УС 29.05.2019

Протокол УС 20.05.2019

Списък УС към 15.05.2019г.

Протокол УС 03.05.2019

Протокол УС 22.04.2019

Протокол УС 15.04.2019

Протокол УС 01.04.2019

Протокол УС 29.03.2019

Протокол УС 25.03.2019

Протокол УС 12.03.2019

Списък УС към 01.03.2019г.

Протокол УС 27.02.2019

Протокол УС 28.01.2019

Протокол УС 17.01.2019

Конференция 2018г.

Програма конференция 18.12.2018

На 18.12.2018г. в зала № 1 на НЧ „Съзнание 1891“ гр. Исперих се проведе информационна конференция на тема „“СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ – ЗА ИНТЕГРИРАНО, УСТОЙЧИВО И ВКЛЮЧВАЩО МЕСТНО РАЗВИТИЕ“.

Посещение в чужбина

В периода 24 – 27 юли 2018г. бе проведено работно посещение за обмен на знания и експертен опит в изпълнението на СВОМР и установяване на бъдещо партньорство за съвместни дейности в МИГ от ЕС – Унгария и Словакия. Бяха посетени:земеделското стопанство и оранжери на градинар с български произход, развиващ производство на декоративни растения; „Панонхалма“, стопанство към Манастира, който е бенефициент по проекти към МИГ; ферма за козевъдство, произвеждаща сирене; пчелин; био-ферма за пшеница, хибридна и сладка царевица, грах, слънчоглед, както и на мелница; винарна и семейна ферма в Györköny.

?
?
?

Информационна среща 19.02.2018г.

На 19.02.2018г. в в офиса на МИГ-Исперих се проведе информационна среща, на което бяха представени мерките: 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, свързаната с тях инфраструктура“ и 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“.
В събитието взеха участие представители на местнта власт и нестопанския сектор.