Архив на категория: Без категория

2023

Протокол УС 19.12.2023г.

Протокол УС 08.12.2023г.

Протокол УС 17.11.2023г.

Протокол УС 01.11.2023г.

Протокол УС 27.10.2023г.

Протокол УС 27.10.2023г.

Протокол УС 04.10.2023г.

Протокол УС 25.09.2023г.

Протокол УС 14.09.2023г.

Протокол УС 07.09.2023г.

Протокол УС 01.09.2023г.

Протокол УС 30.08.2023г.

Протокол УС 29.08.2023г.

Списък УС_21.08.2023г.

Протокол УС 11.08.2023г.

Протокол УС 10.08.2023г.

Протокол УС 07.08.2023г.

Протокол УС 03.08.2023г.

Протокол УС 02.08.2023г.

Протокол УС 01.08.2023г.

Протокол УС 31.07.2023г.

Протокол УС 05.07.2023г.

Протокол УС 30.06.2023г.

Протокол УС 23.06.2023г.

Протокол УС 18.06.2023г.

Протокол УС 29.05.2023г.

Протокол УС 22.05.2023г.

Протокол УС 17.05.2023г.

Протокол УС 15.05.2023г.

Протокол УС 11.05.2023г.

Протокол УС 05.05.2023г.-4.1

Протокол УС 05.05.2023г.

Списък за декларация 6 2023г.

Протокол УС 19.04.2023г.

Протокол УС 11.04.2023г.

Протокол УС 10.04.2023г.

Протокол УС 06.04.2023г.

Протокол УС 05.04.2023г.

Протокол УС 04.04.2023г.

Протокол УС 03.04.2023г.

Протокол УС 31.03.2023г.

Протокол УС 30.03.2023г.

Протокол УС 29.03.2023г.

Протокол УС 22.03.2023г.

Протокол УС 08.03.2023г.

Протокол УС 08.03.2023г.

Протокол УС 07.03.2023г.

Протокол УС 06.03.2023г.

Протокол УС 02.03.2023г.

Протокол УС 28.02.2023г.

Протокол УС 27.02.2023г.

Протокол УС 26.02.2023г.

Протокол УС 16.02.2023г.

Протокол УС 13.02.2023г.

Протокол УС 06.02.2023г.

Протокол УС 01.02.2023г.

Протокол УС 27.01.2023г.

Протокол УС 24.01.2023г.

Протокол УС 18.01.2023г.

Протокол УС 16.01.2023г.

Протокол УС 11.01.2023г.

ПРАЗНИК НА МИГ ИСПЕРИХ 2022Г.

На 22 юни 2022г. бе проведен традиционния Празник на МИГ – „Исперих – отворени пространства“ на площада пред читалището в гр. Исперих. Събитието имаше за цел да се анимира територията и популяризира Стратегията за ВОМР и МИГ. Празничната програма включваше дегустация на местни продукти; демонстрация на техника „Ебрули“ (рисуване с вода); представяне на обичаи от Танцово студио „Калина Рада“ гр. Разград; изпълнение на танци от Танцов клуб „Ахинора“ гр. Исперих и музикален изпълнител – Крисия.

2022

Процедура № BG06RDNP001-19.631 МИГ Исперих- Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура”

Заповед 18-30.09.2022г.

Оценителен доклад

Списък недопустими до ТФО

Списък отхвърлени проекти

Списък финансирани проекти

Процедура № BG06RDNP001-19.594 МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – втори краен срок

Заповед 15

Оценителен доклад 6.4

Списък отхвърлени проекти АСД

Списък отхвърлени проекти

Списък проекти за финансиране

Процедура № BG06RDNP001-19.603 – МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства – втори краен срок

Заповед 16

Оценителен доклад 4.1

Списък одобрени проекти

Списък отхвърлени проекти АСД

Списък отхвърлени проекти

Процедура № BG06RDNP001-19.578 – МИГ Исперих Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“ – втори краен срок

Заповед 12

Оценителен доклад 21

Списък проекти за финансиране

Списък отхвърлени проекти АСД

Списък отхвърлени проекти

Процедура № BG06RDNP001-19.603-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” – първи краен срок

Заповед 08

Оценителен доклад

Списък одобрени проекти

Списък отхвърлени проекти

списък отхвърлени проекти АСД

Процедура BG06RDNP001-19.594 – МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Заповед 6-01.04.2022г.

Оценителен доклад 6.4

списък отхвърлени проекти АСД

списък отхвърлени проекти

списък проекти за финансиране

2022

Протокол УС 24.11.2022г.

Протокол УС 14.11.2022г.

Протокол УС 11.11.2022г. 7.4

Протокол УС 31.10.2022г.

Протокол УС 24.10.2022г.

Протокол УС 21.10.2022г.

Протокол УС 14.10.2022г.

Протокол УС 20.10.2022г.-6.4 и 4.1

Протокол УС 30.09.2022г.

Протокол УС 29.09.2022г.

Протокол УС 27.09.2022г.

Протокол УС 26.09.2022г.

Протокол УС 10.09.2022г.

Протокол УС 07.09.2022г.

Протокол УС 05.09.2022г.

Протокол УС 29.08.2022г.

Протокол УС 24.08.2022г.

Протокол УС 23.08.2022г.

Протокол УС 22.08.2022г.

Протокол УС 21.08.2022г.

Списък за декларация 6 – 2022г.

Протокол УС 02.08.2022г.

Протокол УС 25.07.2022г.

Протокол УС 20.07.2022г.

Протокол УС 16.07.2022г.

Протокол УС 13.07.2022г.

Протокол УС 11.07.2022г.

Протокол УС 25.06.2022г.

Протокол УС 14.06.2022г.

Списък УС 30.05.2022г.

Протокол УС 31.05.2022г.

Протокол УС 25.05.2022г. – 4.1

Протокол УС 20.05.2022г.

Протокол УС 19.05.2022г.

Протокол УС 19.05.2022г. – 6.4

Протокол УС 18.05.2022г.

Протокол УС 16.05.2022г.

Протокол УС 29.04.2022г.

Протокол УС 20.04.2022г.

Протокол УС 11.04.2022г.

Протокол УС 08.04.2022г.

Протокол УС 06.04.2022г.

Протокол УС 31.03.2022г.

Протокол УС 23.03.2022г.

Протокол УС 15.03.2022г.

Протокол УС 28.02.2022г.

Протокол УС 22.02.2022г.

Протокол УС 11.02.2022г.

Протокол УС 24.01.2022г.

Протокол УС 20.01.2022г.

Протокол УС 04.01.2022г.

ИГ 2022

Актуализиран индикативен график за 2022г. – 27.09.2022г.

Актуализиран индикативен график за 2022г. – 21.08.2022г.

Актуализиран индикативен график за 2022г. – 16.07.2022г.

Актуализиран индикативен график за 2022г. – 25.06.2022г.

Актуализиран индикативен график за 2022г. – 14.06.2022г.

Актуализиран индикативен график за 2022г. – 18.05.2022г.

Актуализиран индикативен график за 2022г.

Индикативен график за 2022г.