Конференция 2018г.

Програма конференция 18.12.2018 На 18.12.2018г. в зала № 1 на НЧ „Съзнание 1891“ гр. Исперих се проведе информационна конференция на тема „“СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ИСПЕРИХ – ЗА ИНТЕГРИРАНО, УСТОЙЧИВО И ВКЛЮЧВАЩО МЕСТНО РАЗВИТИЕ“.