Архив на категория: Без категория

Празник на МИГ Исперих 2023г.

На 26.10.2023г. бе проведен традиционния Празник на МИГ – „Исперих – отворени пространства“ в централната градска част в гр. Исперих. Събитието имаше за цел да се анимира територията и популяризира Стратегията за ВОМР и МИГ.
Празничната програма включваше дегустация на местни продукти; български народни танци изпълниха от ТК „Ахинора“ гр. Исперих; модерни танци от Танцова школа „Фортисимо“ гр. Исперих към Творителница „Да Винчи“.

2023 КППП

Процедура № BG06RDNP001-19.738 – МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – втори краен срок

Заповед КППП 13 – 11.08.2023г.

Оценителен доклад

Списък недопуснати проекти до ТФО

Списък одобрени

Списък отхвърлени

Процедура № BG06RDNP001-19.740 МИГ Исперих- Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура”

Заповед 10 – 03.07.2023г.

Оценителен доклад

Списък отхвърлени проекти АСД

Списък отхвърлени проекти

Списък проекти за финансиране

Процедура № BG06RDNP001-19.738 – МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – първи краен срок

Заповед 8 11.04.2023

Оценителен доклад

Списък недопуснати проекти до ТФО

Списък одобрени

Списък отхвърлени

Оценка по процедура BG06RDNP001-19.737 – МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства – първи краен срок

Заповед 07 30.03.2023

Оценителен доклад 05.05.2023

Списък отхвърлени проекти АСД

Списък одобрени проекти

Списък отхвърлени проекти

Втора оценка по процедура BG06RDNP001-19.479 – МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Заповед 3-27.02.2023г.

Оценителен доклад 22.03.2023г.

Списък недопустими ТФО

Списък отхвърлени

Списък финансиране

ИГ 2023

Актуализиран индикативен график – 08.12.2023г.

Актуализиран индикативен график – 29.08.2023г.

Актуализиран индикативен график – 05.07.2023г.

Актуализиран индикативен график – 17.05.2023г.

Актуализиран индикативен график – 08.03.2023г.

Актуализиран индикативен график – 24.01.2023г.

Индикативен график за 2023г.

2023

Протокол УС 19.12.2023г.

Протокол УС 08.12.2023г.

Протокол УС 17.11.2023г.

Протокол УС 01.11.2023г.

Протокол УС 27.10.2023г.

Протокол УС 27.10.2023г.

Протокол УС 04.10.2023г.

Протокол УС 25.09.2023г.

Протокол УС 14.09.2023г.

Протокол УС 07.09.2023г.

Протокол УС 01.09.2023г.

Протокол УС 30.08.2023г.

Протокол УС 29.08.2023г.

Списък УС_21.08.2023г.

Протокол УС 11.08.2023г.

Протокол УС 10.08.2023г.

Протокол УС 07.08.2023г.

Протокол УС 03.08.2023г.

Протокол УС 02.08.2023г.

Протокол УС 01.08.2023г.

Протокол УС 31.07.2023г.

Протокол УС 05.07.2023г.

Протокол УС 30.06.2023г.

Протокол УС 23.06.2023г.

Протокол УС 18.06.2023г.

Протокол УС 29.05.2023г.

Протокол УС 22.05.2023г.

Протокол УС 17.05.2023г.

Протокол УС 15.05.2023г.

Протокол УС 11.05.2023г.

Протокол УС 05.05.2023г.-4.1

Протокол УС 05.05.2023г.

Списък за декларация 6 2023г.

Протокол УС 19.04.2023г.

Протокол УС 11.04.2023г.

Протокол УС 10.04.2023г.

Протокол УС 06.04.2023г.

Протокол УС 05.04.2023г.

Протокол УС 04.04.2023г.

Протокол УС 03.04.2023г.

Протокол УС 31.03.2023г.

Протокол УС 30.03.2023г.

Протокол УС 29.03.2023г.

Протокол УС 22.03.2023г.

Протокол УС 08.03.2023г.

Протокол УС 08.03.2023г.

Протокол УС 07.03.2023г.

Протокол УС 06.03.2023г.

Протокол УС 02.03.2023г.

Протокол УС 28.02.2023г.

Протокол УС 27.02.2023г.

Протокол УС 26.02.2023г.

Протокол УС 16.02.2023г.

Протокол УС 13.02.2023г.

Протокол УС 06.02.2023г.

Протокол УС 01.02.2023г.

Протокол УС 27.01.2023г.

Протокол УС 24.01.2023г.

Протокол УС 18.01.2023г.

Протокол УС 16.01.2023г.

Протокол УС 11.01.2023г.